top of page

Aktiva åtgärder (Corona)

Här presenteras dom åtgärderna som kräver en aktiv handling från bolagets sida för att få bidrag/lån:


  • Omställningsstöd

  • Korttidsarbete

  • Statlig lånegaranti/tillskjutande av medel från Riksbanken

  • Anstånd med skatter

  • Hyresreduktion

  • Periodiseringsfond 2019Omställningstöd (Omsättningsstöd) + Förlängning maj-jul, aug-okt, nov-dec, (jan-feb 2021):

Har din omsättning minskat med mer än 30 % under mars och april 2020 i jämförelse med i fjol på grund av corona? I så fall kan man ansöka om omställningsstöd.


Det finns även ett förslag om en förläning av detta stöd som innebär att ifall omsättningstappet är 40 % eller högre för maj månad respektive 50 % eller högre för juni-juli så kan man kvalificera sig till stödet. Förändringen föreslås att trädas i kraft 15 oktober 2020. Förutsättningarna för dom andra månaderna är enligt nedan:

Aug-okt omsättningstapp skall vara mer än 40 procent

Nov-dec omsättningstapp skall vara mer än 30 procent

jan-feb (2021) omsättningstapp skall vara mer än 30 procent i jämförelse med 2019.

Förutsättningar:

Gäller nästintill alla företag med F-skattsedel.


Minskningen ska vara minst 30 %.

Årsomsättningen måste vara minst 250 tkr under det senaste räkenskapsåret.


Företaget från inte vara på obestånd eller under rekonstruktion

Utdelningar är förbjudna under mars 2020 tom. juni 2021.


Ansökan måste ha gjorts senast 31 augusti 2020

Kommentarer:

Skatteverket har tagit fram en beräkningshjälp för att man ska kunna se hur stort stödet kan bli. Ifall stödet uppgår till över 100 000 kr krävs ett intyg från auktoriserad revisor så det är bra att påbörja ansökan så snart som möjligt.Korttidsarbete (Korttidspermittering):

Har bolaget lidit tillfällig skada av Coronaviruset så finns det en möjlighet att ansöka om korttidsarbete hos Tillväxtverket.

Förutsättningar:

Alla arbetsgivare har möjlighet till att ansöka om det här bidraget. Det gäller även ägare men inte ägarens familjemedlemmar.


Bolag som är offentliga aktörer eller som i huvudsak finansieras av offentliga medel kan inte ansöka om korttidsarbete.


Man måste ha vidtagit alla andra åtgärder som går innan detta, ex avsluta underkonsulter. Dock kan det finnas argumentation för att behålla underkonsulter och fortfarande genomföra korttidsarbete.


Alla arbetstagare måste skriva under ett avtal om korttidsarbete.


Det finns 3 olika nivåer av korttidsarbete. 20, 40 och 60 %


Lönetak på 44 tkr/mån. Överskjutande del kan förhandlas.


Arbetstagaren måste ha varit anställda minst 3 mån.


Bolaget ska ha varit skyldiga att betala arbetsgivaravgifter för den anställde.

Det går att söka stöd för högst 6+3 månader.


Ansökningen öppnar 7/4 och man får ansöka retroaktivt från 16/3-20.


Kommentarer:

För att få igenom sin ansökan om korttidsarbete är det viktigt att man kan visa på att bolaget har lidit tillfälliga och allvarlig skada till följd av Coronaviruset. Stödet för korttidsarbete är tänkt som ett tillfälligt stöd för att arbetsgivarna ska kunna behålla sin personal för att sedan kunna växla upp snabbt när krisen är över. Tänk på att utdelningar som beslutas i bolag under 2020 inte kommer att gynna ansökan.


Praktiken:

Lön betalas ut i vanlig form till arbetstagaren med undantag för det lilla avdraget som arbetstagaren själv står för. När ansökan har behandlats av Tillväxtverket så kommer bidraget att betalas ut till arbetsgivaren.Statlig lånegaranti/tillskjutande av medel från Riksbanken:

Riksbanken har tidigare aviserat att dom gör 500 miljarder tillgängliga för bankerna men nu har även Staten gått in med en lånegaranti motsvarande 70 % av lånesumman för att bankerna ska vara mer benägna att låna ut pengar.

Kommentar:

Sedvanlig kreditprövning kommer fortsättningsvis att göras och någon typ av säkerhet kommer att behöva lämnas. Därmed så förändras låneförutsättningarna inte speciellt mycket för ett företag som inte skulle fått lån i annat fall. Dock kan det ha en stor inverkan på förhandlingsläget ifall man har någon typ av tillgång att belåna (tex lager). Staten kommer att ta ut garantiavgifter beroende på vilken kreditvärdighet bolaget har.

Anstånd med skatter:

Bolag kan ansöka om att skjuta upp betalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatter.


Förutsättningar:

Anståndet kan sökas för 3 redovisningsperioder och kan som längst skjutas upp 12 månader.


Årsräntan uppgår till ca 6,6 % (pågår diskussioner ifall det går att ändra)


Kommentarer:

Ifall ett tillfälligt lån är den enda utvägen och bolaget inte har några tillgångar som kan lämnas i säkerhet till banken så är det antagligen svårt att hitta en långivare som erbjuder bättre ränta. Ifall diskussionerna fortsätter att vara intensiva på det här området och att Coronakrisen blir utdragen så finns det troligtvis en stor chans till att räntan kommer att justeras i närtid.


Hyresreduktion:

Staten går in och finansierar en tillfällig rabatt för hyresvärden. Hyresvärden kan få 50 % i bidrag motsvarande rabatten som värden ger sina hyresgäster. Dvs. ger hyresvärden 10 000 kr i rabatt så får dom 5 000 kr i bidrag.


Förutsättningar:

Gäller utsatta branscher, inte helt tydligt vilka förutom hotell, restaurang, sällanköp.


Hyresvärden ansöker om bidraget.


Gäller under perioden 1 april tom 30 juni.


Kommentarer:

Eftersom det är hyresvärden som både ansöker och ger rabatten så är detta en förhandlingsfråga. En tanke skulle kunna vara ifall man har en bra kontakt med sin hyresvärd är att man kommer överens om att rabatten endast gäller ifall bidraget går igenom. På så sätt minskar man risken med att hyresvärden ger mer rabatt än vad som var tanken från början men detta förutsätter att hyresvärden är beredd att ge en rabatt överhuvudtaget.

Periodiseringsfond 2019:

Det ska bli möjligt att periodisera 100 % av sin vinst 2019.


Förutsättningar:

Gäller HB med fysiska delägare och enskilda firmor.

Högst 1 miljon kronor.


Kommentarer:

Det kan vara ett bra sätt att både vinna lite likviditet och resultatutjämna mellan åren 2019 och 2020. Det kan vara lite vanskligt för enskilda firmor att göra det här då det kan påverka SGIn men det kommer antagligen komma något förslag som gör det här året till ett undantag.

Comments


bottom of page