top of page

7 saker att tänka på inför årsskiftet!


Skattereduktion för inköp av inventarier: Regeringen har beslutat om en tillfällig skattereduktion om 3,9 % för inventarier som är införskaffade under 2021, så det kan eventuellt finnas anledning till att införskaffa inventarierna innan årsskiftet. Det finns flera förutsättningar som ska vara uppfyllda men nedan finner du dom huvudsakliga:

  • Anskaffningsutgiften ska överstiga 23 800 kr (exkl moms)

  • Inventarierna ska ha en längre livslängd än 3 år och bolaget skall äga dom minst till utgången av 2022.

  • Bolaget måste ha en inkomstskatt eller fastighetsskatt under 2021 som denna skattereduktion kan avräknas emot (Särskild pensionsskatt ingår ej)


Tillfälligt höjd gräns för julgåvor: Även under 2021 så är gränsen för gåvor höjd. En tillfällig "coronagåva" om 2 000 kr kan kombineras med den traditionella julgåvan om 500 kr vilket medför ett totalt gåvobelopp om 2 500 kr (inkl moms). Att tänka på är att gränsen är "hård" dvs överstiger gåvan detta värde så skattar man för hela värdet och inte bara den överskjutande delen. Gåvan får ej vara presentkort som kan omvandlas till kontanter.

Ta ut rätt lön 2021: Som delägare i fåmansföretag så har man nästan alltid möjligheten till att ta ut utdelning till en lägre beskattning. För att optimera detta utdelningsutrymme som beräknas på K10an så är det viktigt att ta ut rätt lön varje år. Detta är något som Blue Mind hjälper alla sina kunder med att beräkna innan årsskiftet.

Vanliga årsskiftstransaktioner som ej bör glömmas är:

  • Friskvårdsuttag om 5 000 kr (se tidigare avsnitt eller hör med oss vad gäller naturaförmån och eventuell frivillig rehabilitering som är ytterligare avdrag som inte ska blandas ihop med friskvårdsbidraget.

  • Ifall du har ett kontor i hemmet och din arbetsgivare/ditt eget bolag inte förser dig med ett kontor så kan det finnas anledning till att betala ut hyra till dig själv.

  • Om du har kört tjänstemil men betalat med ditt privata kort så kan du göra avdrag för milersättning om 18,5 kr/mil (vid förmånsbil så gäller lite andra belopp). Även parkering och trängselskatt vid tjänsteresor kan dras av.

Har du ett bra resultat? I samband med bokslutsarbetet så planerar man alltid eventuella bokslutsdispositioner utifrån bolagets resultat men något som inte alla känner till är att det finns en möjlighet till att sätta av till sin tjänstepension resultatmässigt detta år men betala engångbeloppet bokslutsdatumet dock senast ett halvår efter. Detta ska såklart sättas i relation till vad bolaget annars kunde ha gjort med pengarna och att man i grunden tycker att tjänstepensionslösningen är en bra lösning för sin egen situation.

Går du i tankar om att starta aktiebolag? Då kan det finnas anledning till att göra det innan årsskiftet för att tillgodoräkna sig " 1 års extra" utdelningsutrymme.

Växa-stödet är förlängt: Som tidigare skrivet så har regeringen förlängt växa-stödet som innebär att du som inte har någon anställd och anställer någon ny eller som har en anställd och anställer en andra person kan få rätt till minskade arbetsgivaravgifter under en begränsad tid. Detta stöd gäller inte till anställda som är närstående.


Comentarios


bottom of page