top of page

Höstbudget 2021, hur påverkar det dig? (företagare)

Nu har höstbudgeten presenterats och det har ju av naturliga skäl blivit en stor snackis. I två separata inlägg kan du se hur några utvalda förslagspunkter påverkar dig som företagare respektive som privatperson.


Förmånsbil:

Förmånsbilar föreslås att beskattas annorlunda, det innebär att bilar som inte är miljöbilar kommer att beskattas hårdare. Ifall bilen är en miljöbil så förblir förmånsbeskattningen densamma såsom innan. Den förväntade ökningen förväntas att bli generellt ca 25 %.

Sänkta arbetsgivaravgifter:

Arbetsgivaravgifterna för yngre personer mellan 19 och 23 år föreslås att sänkas i 2 år med en start i april 2021. Det skulle innebära att man under dessa två år betalar 19,73 % istället för dagens 31,42 %.

Sänkt bolagsskatt vid investeringar: Enligt förslaget så ska man som företagare ta del av en bolagsskatteminskning när man investerar i inventarier. Det föreslås att gälla i ett år under 2021 och man begär nedsättningen i sin inkomstdeklaration för 2022. Rent praktiskt så får man då göra ett avdrag om 3,9 % av anskaffningsvärdet på inventarierna, inventarierna ska vara inköpta för stadigvarande bruk och inte förvärvade inom någon intressegrupp.


Växa stödet utvidgas:

Idag är det möjligt att få nedsättningar i arbetsgivaravgifterna för sin första anställda person. Detta föreslås att utvidgas och gälla dom två första anställda.

Höjda begränsningar i FoU avdrag:

Idag är det möjligt att få avdrag för arbetsgivaravgifterna ifall personalen arbetar med Forskning eller utveckling. Framöver föreslås det att gränsen för hur mycket som kan dras av höjs. Själva avdraget för arbetsgivaravgifterna kommer se likadant ut men begränsningarna för hur mycket ett företag får dra av totalt sett kommer att höjas. Även arbetstidsvillkoret på 75 % föreslås att sänkas till 50 %.

Comments


bottom of page