top of page

Höstbudget 2021, hur påverkar det dig? (privatperson)

Nu har höstbudgeten presenterats och det har ju av naturliga skäl blivit en stor snackis. I två separata inlägg kan du se hur några utvalda förslagspunkter påverkar dig som privatperson respektive som företagare.


Ränta på bostadsuppskov:

Ränta på bostadsuppskov som uppkommer när man väljer att skjuta fram skatten på vinster vid bostadsförsäljningar föreslås att avskaffas. Har du redan löst upp ditt uppskov och beskattat för din vinst? Då kan det vara en ide att begära omprövning av din deklaration och föra tillbaka uppskovet i din deklaration.


Förmånsbil:

Förmånsbilar föreslås att beskattas annorlunda, det innebär att bilar som inte är miljöbilar kommer att beskattas hårdare. Ifall bilen är en miljöbil så förblir förmånsbeskattningen densamma såsom innan. Den förväntade ökningen förväntas att bli generellt ca 25 %.


Tillfälligt höjda jobbskatteavdrag:

Personer som arbetar ska kunna ta del av ett förhöjt jobbskatteavdrag under 2021 och 2022 för att kompensera för ökade arbetskostnader till följd av Corona pandemin.


Höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år:

Personer som fyllt 65 år föreslås att få ett högre grundavdrag vilket resulterar i en lägre skatt på inkomster. Det förhöjda grundavdraget ska gälla inkomster mellan 213 tkr - 1 418 tkr.


Rutavdrag:

Taket för rutavdraget föreslås att höjas till 75 000 kr samt att fyra nya tjänster läggs till.


Höjt underhållsstöd:

Barnbidraget föreslås att höjas med ca 100 kr/mån per barn för vissa grupper.


Skattesänkningar på förvärvsinkomster:

I förslaget finns också en punkt om att sänka skatterna på förvärvsinkomster för att kompensera för den gröna omställningen (höjda skatter till förmån för miljön). Effekten beräknas att bli ca 1 500 kr/år/person och ska gälla både arbetsinkomster och inkomster från socialförsäkringsförmåner.

Fastighetsskatt:

Det finns en del diskussioner kring fastighetsskatten och dess framtid. Flera experter tror att fastighetsskatten kommer i långa loppet att påverkas. Dock är detta inget som ingår i budgetpropositionen.


Comentarios


bottom of page