top of page

Passiva åtgärder (Corona)

Här presenteras dom åtgärderna som inte kräver en aktiv handling från bolagets sida för att få bidragen:


  • Ersättning för sjuklönekostnader

  • Slopat Karensdag

  • Sänkning av arbetsgivaravgifternaErsättning för sjuklönekostnader:

Under april-juli månad kommer staten stå för bolagens sjuklönekostnader.


Förutsättningar:

Gäller alla arbetsgivare.


Egenföretagare kommer att få en schabloniserad ersättning på sina egna sjukdagar.


Praktiken:

Registrering av sjukdagar sker som vanligt samt utbetalning av 80 % dag 2-14. Ersättningen kommer till arbetsgivaren i ett senare skede men det är viktigt att man deklarerar sjuklönekostnaden på arbetsgivardeklarationen.

Slopat Karensdag:

Slopat karensavdrag gäller för den anställde under perioden 11 mars tom 31 maj.


Förutsättning:

Gäller alla.


Praktiken:

Avdrag för karensavdrag sker precis som förut men den anställde kan sedan ansöka om ersättning för detta hos Försäkringskassan.


Sänkning av arbetsgivaravgifterna:

Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 %.


Förutsättningar:

Gäller alla.


Gäller under perioden 1 mars tom 30 juni.


Upp till 30 anställda.


Löner upp till 25 000 kr.


Praktiken:

Lönerna betalas ut som vanligt men i samband med att dom deklareras görs denna begäran. Det är oklart ifall man själv sätter ner avgifterna eller ifall man begär nedsättning i samband med deklarationen. 10,21 % är egentligen inte arbetsgivaravgifter så när man i säger att arbetsgivaravgiften kommer att slopas så är det egentligen korrekt men det återstår då 10,21 % i ålderspensionsavgift.

Comments


bottom of page