top of page
financial-2860753_1920.jpg

Ekonomiska rapporter

Vad vill vi?

Här kommer vi gå igenom grunderna för att ni skall kunna tolka och förstå de ekonomiska rapporterna.

 

Ni kommer få en inblick i hur en balans- och resultaträkning hör ihop. Se hur man kan sammanfatta ekonomin i olika grafer och vi kommer också att gå igenom de vanligaste nyckeltalen för att se hur dem kan användas precis på samma sätt som varningslamporna på din bil. 

 

Vi kommer självklart att se över hur detta kan appliceras på just er verksamhet.

Längd:   ca 3 timmar

Pris:

Detta är något som i första hand säljs i samband med pågående uppdrag men det finns möjlighet att anordna ett separat utbildningstillfälle.

bottom of page