Utbildningar

Ekonomiska rapporter

Vad vill vi?

Här kommer vi gå igenom grunderna för att ni skall kunna tolka och förstå de ekonomiska rapporterna.
 
Ni kommer få en inblick i hur en balans- och resultaträkning h...

   Längd:   ca 3 timmar

   Pris:         Detta är något som i första hand säljs i                              samband med pågående uppdrag men                          det finns möjlighet att anordna ett separat                      utbildningstillfälle.


   sebastian@bmind.se  |  Tel: 0708-38 01 95

Bostadsrättsförening

Vad är det?

Denna utbildningssession vänder sig främst till dig som privatperson som vill lära dig att förstå hur man ska tolka en bostadsrättsförenings ekonomi.
 
Har du någon gång ställt...

   Längd:   ca 2,5 timmar

   Pris:         900 kr/person. Ifall du erhållit rabattkod så                        ska du ange det i anmälan.


   sebastian@bmind.se  |  Tel: 0708-38 01 95

Styrelsearbete

Varför?

Styrelsearbetet är inte bara viktigt ur ett legalt perspektiv utan också viktigt för att kunna styra bolaget i rätt riktning och på så sätt även säkra bolagets lönsamhet....

   Längd:   ca 3,5 timmar

   Pris:         Enligt offert.


   sebastian@bmind.se  |  Tel: 0708-38 01 95