top of page
paper-3213924_1920.jpg

Styrelsearbete

Varför?

Styrelsearbetet är inte bara viktigt ur ett legalt perspektiv utan också viktigt för att kunna styra bolaget i rätt riktning och på så sätt även säkra bolagets lönsamhet.

Det är väldigt vanligt i mindre bolag att ägare, styrelse och operativa chefer är samma personer. Detta gör det ännu viktigare att kunna särskilja på de olika rollerna för att kunna uppnå bästa möjliga resultat.


​Utbildningen är uppdelad i fyra delar:

1. Vem

2. Hur

3. När

4. Varför

Denna utbildning vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i styrelsearbetet och säkerställa att du följer de legala kraven.

 

@Sebastian, diplomerad genom Styrelseakademin.

 Längd:   ca 3,5 timmar

 Pris:         Enligt offert.

bottom of page