top of page
redovisning.jpg

Nyemission/ägarförändringar
Blue Mind har en längre erfarenhet av den formella vägen till att ta in kapital och att genomföra ägarförändringar i ett bolag. Vi har administrerat totalt sett nyemissioner för över 200 miljoner SEK.

I samband med dessa typer av förändringar är det också viktigt att hantera det korrekt i redovisningen. Därför vågar vi nog påstå att vi antagligen är den mest kostnadseffektiva lösningen för att hantera alla dessa områden. 

Det finns ingen anledning idag att betala en jurist 2 000-3 500 kr/h för den här typen av arbete utan dessa jurister bör tas in vid specifika tillfällen när vissa avtal måste legaliseras eller liknande.

I vårt samarbete med Qoorp så kan vi även lösa alla processer digitalt och säkert med hjälp av elektroniska signaturer.

bottom of page