top of page

Att tänka på inför 2024Ta ut rätt lön 2023:

Som delägare i fåmansföretag så har man nästan alltid möjligheten till att ta ut utdelning till en lägre beskattning. För att optimera detta utdelningsutrymme som beräknas på K10an så är det viktigt att ta ut rätt lön varje år. Detta är något som Blue Mind hjälper alla sina kunder med att beräkna innan årsskiftet.

Intressanta årsskiftstransaktioner:

  • Friskvårdsuttag om 5 000 kr (detta ska inte blandas ihop med naturaförmån och frivillig rehabilitering som är ytterligare avdrag som inte påverkar friskvårdsbidraget).

  • Ifall du har ett kontor i hemmet och din arbetsgivare/ditt eget bolag inte förser dig med ett kontor så kan det finnas anledning till att betala ut hyra till dig själv.

  • Om du har kört tjänstemil men betalat med ditt privata kort så kan du göra avdrag för milersättning om 25 kr/mil (vid förmånsbil så gäller lite andra belopp). Även parkering och trängselskatt vid tjänsteresor kan dras av.

  • Julgåva till anställda skall understiga 500 kr för att inte riskera bli förmånsbeskattade.

  • Julbord är att jämställas med personalfest och ett företag får högst ha 18 st per år innan personalen skall förmånsbeskattas men endast 2 st fester är delvis avdragsgilla. Det går bra att ta med anställdas familjer och tidigare anställda.

  • Går du i tankar om att starta aktiebolag? Då kan det finnas anledning till att göra det innan årsskiftet för att tillgodoräkna sig " 1 års extra" utdelningsutrymme.


Har ditt bolag ställt ut optioner? Då kan det vara bra att gå igenom/upprätta en optionssammanställning och kontrollera att dessa är hanterade på korrekt sätt utifrån villkor och dateringar.

Comments


bottom of page