top of page

Brytpunkter 2023


Statlig skatt på inkomster:

Brytpunkten för statlig skatt 2023, är 613 900 kr (ca 51 158 kr/mån) vid hänsyn taget till grundavdraget motsvarande 15 400 kr. Har man fyllt 65 år vid årets ingång så är det en högre brytpunkt som gäller.


Pensionsgrundande inkomst (Födda 1954 och tidigare):

Högsta PGI uppgår till 7,5 gånger det gällande inkomstbasbeloppet. PGI-taket för inkomståret 2023, d v s beskattningen 2024, ligger därför på 557 250 kr (7,5 × 74 300 kr).

Eftersom PGI ska beräknas på inkomsten efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften innebär det i praktiken att inkomsttaket uppgår till 8,07 inkomstbasbelopp. Ca 599 600 kr

Högsta inkomst för SGI:

Högsta brytpunkten motsvarar 10 prisbasbelopp och det innebär att inkomsttaket ligger på 525 000 kronor. Läs mer på försäkringskassans hemsida för vilka bidrag som baseras på den högsta sjukpenninggrundande inkomsten.

Comentarios


bottom of page