top of page

Möjliga avdrag 2023!
Nu har skatteverket öppnat upp tjänsten för att kunna deklarera digitalt. Du som tar hjälp av Blue Mind med din K10a skall skicka er förtryckta deklaration till oss som kommit via Kivra eller via posten (Kom ihåg att skicka samtliga sidor). Du skall inte godkänna din deklaration på nätet innan detta är gjort.


Nedan finner du som är intresserad ett gäng avdrag som eventuellt kan vara aktuella för dig:


Arbetsresor:

Om du tjänar minst 2 timmar per arbetsdag genom att ta bilen i stället för att åka kommunalt till jobbet och det är mer än 5 km till arbetet så har du möjligheten till att göra avdrag. Du får göra avdrag med 25 kr/mil men det är bara den del av dina sammanlagda utgifter för resor och trängselskatt som överstiger 11 000 kr som du drar av för i deklarationen. Räkna med trängselskatten!

 

Om du har använt cykel för resor mellan ditt hem och jobbet får du göra avdrag på 350 kronor

 

Arbete hemma:

För villa är avdraget 2 000 kronor och för bostadsrätt/hyresrätt 4 000 kronor. Du får inte göra extra deklarationsavdrag för inköp av möbler, frukt, kaffe eller liknande – oavsett hur mycket du jobbat i hemmet.

För att skatteavdrag utöver schablonavdraget ska beviljas ska man uppfylla nedan punkter.

  1. minst 800 h hemmaarbete

  2. arbetsgivaren tillhandahåller inte någon annan arbetsplats

  3. arbetsrummet används uteslutande till arbete

  4. arbetsrummet måste vara så avskilt från själva bostaden att, det ingår inte i övriga bostadsutrymmen eller vara inrett på ett sätt som gör att det inte kan användas för bostadsändamål.

 

Internet:

Om du ett hemmakontor som är godkänt av Skatteverket, då kan du få avdrag för internetkostnaden. Dock endast med 50 %. Med godkänt av Skatteverket menas att du tex. behöver en extra bra uppkoppling för att kunna utföra ditt arbete som du annars inte skulle behövas. Tänk på att ifall du har haft samma uppkoppling hemma oavsett om du jobbat hemma eller inte så är det lite svårt att argumentera för detta.

 

Arbetsredskap:

Om din arbetsgivare inte kan förse dig med en dator eller surfplatta som du behöver i jobbet, har du rätt att själv köpa en och göra avdrag på hela beloppet. Inköpet måste kunna styrkas med kvitto.

 

Tjänsteresor:

Du kan dra av 25 kronor per mil för inkomståren 2023. Om du istället har förmånsbil får du dra av 6,50 kronor för diesel och 9,50 kronor för övriga drivmedel. Glöm ej trängselskatten, den är också avdragsgill vid tjänsteresor.

 

Dubbelt boende:

Om du har flyttat till annan ort pga. ditt arbete, då kan du få avdrag för dubbel bosättning. Det ska vara minst 50 kilometer mellan den gamla boendeorten och den nya arbetsorten, du måste självfallet även övernatta i den nya orten.

Du kan även göra avdrag för mindre utgifter och måltider den första månaden, antingen enligt schablon eller genom att ange de exakta utläggen. Om din familj också flyttat till arbetsorten så gör du avdraget för det gamla boendet istället. Avdraget kan generellt göras i två år, efter det krävs synnerliga skäl.

 

Utbildning:

Om ditt jobb kräver vidareutbildning så kan du göra avdrag för kursavgifter, studiematerial, levnadsomkostnader och liknande.

 

Parkering:

Om du använt din privata bil för att ta dig till och från jobbet under minst 160 dagar på ett och samma kalenderår, får du göra parkeringsavdrag för samtliga av dagarna. Spara kvittona!

 

Juristkostnader:

Har du haft juristkostnader kopplat till en uppsägningstvist eller ett avgångsvederlag? Då är dom också avdragsgilla i deklarationen.

 

Engångsersättningar:

Avgångsvederlag, skadestånd, royalty, retroaktiv pension samt försäkringsersättningar som är ”intjänade” under 2 eller flera år kan förövrigt under vissa omständigheter fördelas på flera år (högst 10år) för att på så sätt sänka skatten.

  1. utbetald ett år men avser minst två år

  2. inkomsten beskattas i inkomstslagen tjänst eller näring

  3. den ackumulerade inkomsten, minskad med avdragsgilla kostnader, måste vara minst 50 000 kronor

  4. den beskattningsbara inkomsten måste överstiga skiktgränsen för statlig inkomstskatt med minst 50 000 kronor

 

 

Tidskrifter och facklitteratur:

Böcker, facklitteratur och tidskrifter är avdragsgilla om dom tydligt kan kopplas till din verksamhet eller ditt jobb. Tänk dock på att dags- och kvällstidningar generellt inte är avdragsgilla även om du tycker att det kan kopplas till ditt arbete.

 

Idrottsutövare:

Idrottsutövare som får inkomster från idrottsverksamhet som dom utövar kan få vissa avdrag för utgifter som uppkommer i samband med idrotten. tex:

  1. Avdrag för redskap och specialutrustning.

  2. Avdrag för resor.

 

Hobbyverksamhet:

Allt betalt arbete du utför är i grunden en skattepliktig verksamhet. Däremot kan du ha en hobby som genererar inkomster trots att det bara är en fritidssyssla utan vinstintresse. Då kan man i vissa fall göra avdrag för utgifter som underskott i deklarationen. Det handlar vanligtvis om resekostnader eller startavgifter för att kunna delta i evenemang.

Comentarios


bottom of page