top of page

Vad händer 2023?

Tyvärr kan vi inte på Blue Mind förutspå framtiden men nedan finner ni lite matnyttig information för dig som företagare.


Uppräkningar 2023:

  • Brytpunkten för statlig skatt höjs från dagens nivå på 554 900 kr (ca 46 242 kr/mån) till 613 900 kr (ca 51 158 kr/mån). Har man fyllt 65 år vid årets ingång så är det en högre brytpunkt som gäller.

  • Schablonbeloppet i din K10a höjs från 187 550 kr/år till 195 250 kr/år. Dock så använder sig många av huvudregeln i sin utdelningsuträkning vilket innebär att bruttolönen ligger till grund för uträkningen och då är schablonbeloppet ointressant.

  • Skattekontot har återigen ränta på kontot from. november 2022. Räntan motsvarar 1,125 % för tillfället.

Det är inte jättemånga förslag på skatteområdet men man har bland annat nedan på agendan:

  • Man föreslår att den skattefria milersättningen skall uppgå till 25 kr/mil istället för dagens 18,5 kr. För tjänsteresor med en tjänstebil skall avdraget uppgå till 12 kr/mil med undantag för bilar som drivs med el, då gäller 9,5 kr/mil.

  • Fortsatt förstärkt jobbskatteavdrag för äldre. Du som har fyllt 65 vid årets ingång kan åtnjuta en ytterligare skattesänkning på mellan 1 900 kr – 6 000 kr.

  • Förstärkt avdrag för FoU-arbete, man kommer fortsatt höja gränserna för hur mycket arbetsgivaravgifter som får dras av per månad. Även ifall det är gränser som endast dom större bolagen tar del av så visar det på regeringens vilja att stötta detta område. Man har i flera års tid gjort regelverket mer attraktivt för arbetsgivare som arbetar med forskning eller utveckling i ett kommersiellt syfte.

  • PS. visste du att man kan köpa en en cykel via bolaget utan att behöva förmånsbeskattas? Ifall cykeln kostar mindre än 3 000 kr och kan användas i verksamheten så slipper man förmånsbeskattningen. Detta gäller ej elsparkcyklar.Commentaires


bottom of page