top of page

Nyheter 2020  • Bolagsskatten kommer att sänkas i 3 omgångar och 2020 så gäller 21,4 %, tänk på att det är räkenskapsårets början som avgör vilken skattesats som gäller. Alla räkenskapsår som påbörjas 2020-01-01 eller senare kommer att åtnjuta skattesänkningen. Andra räkenskapsår får vänta ytterligare ett år.

  • Har du en förmånsbil? Se då till att uppdatera ditt förmånsvärde 2020.

  • Börjar du eller någon av dina anställda närma sig pensionsåldern? Då kan det finnas anledning till att planera din/bolagets ekonomi. Personer som är 65 år eller äldre blir endast påförda ca 10 % i arbetsgivaravgifter. Det finns även en möjlighet att anställa personer mellan 15 och 17 år till samma kostnad. Pensionärerna åtnjuter även sänkt skatt privat.

  • Värnskatten slopas. Den statliga skatten på 20 % kommer att finnas kvar men marginalskatten på 5 % slopas. Alltså kommer den statliga skatten vara som högst 20 % oavsett inkomstnivå.

  • Nu krävs det endast 25 000 kr vid start av ett aktiebolag. Det finns även stora möjligheter till avdrag i den privata deklarationen ifall det tas ut en lön på minst 300 tkr. Då blir nettoinvesteringen 21 250 kr.

  • Det diskuteras förändringar i uppskovsräntan gällande vinster på fastigheter. Det finns förslag på att slopa uppskovsräntan och detta kan ha en större inverkan på dig som privatperson och beroende på situation så kan det vara värt att tänka efter hur man skall hanterar sina vinster.

Comments


bottom of page