Blue Mind

Bolaget som hittar lösningar.

Varför Blue Mind?

Konsulten

Redovisningen

Dagens digitala värld gör det svårt att hitta rätt i den djungel som råder med alla digitala verktyg som finns på marknaden.

 

Vi hjälper dig att hitta ändamålsenliga lösningar för din verksamhet.

Erfarenhet av flertalet uppdrag med hantering av ekonomiavdelningar för små och medelstora företag.

 

Sebastian har erfarenhet av att arbeta som ekonomichef i mer komplicerade verksamheter.

Ekonomi på dina villkor

Blue Mind AB Skälbyvägen 21 BV 175 64 Järfälla 

 Öppettider: Vi har öppet när kontoret inte är stängt.

Blue Mind AB © 2020